Splošni pogoji uporabe

Lastnik in upravljalec spletne strani www.journal.si je: Journal, trgovina in storitve, d.o.o. (v nadaljevanju: »upravljalec«). Spletna stran oz. spletni portal www.journal.si (v nadaljevanju: »journal.si«) je informacijski sistem, namenjen predstavitvi modnih trendov, lepotnih trendov, lifestyla in kultur.

Polni naziv firme: Journal, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšani naziv firme: Journal d.o.o.
Naslov: Dunajska cesta 136, 1000 Ljubljana
Davčna številka: SI 36198188
Matična številka: 9041729000
Kontaktni elektronski naslov: info@journal.si

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani journal.si so sestavljeni v skladu z v skladu z Obligacijskim zakonikom (OZ), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), Uredbe 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 95/46/ES (GDPR), Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2).
Pogoji obravnavajo delovanje spletne strani journal.si ter odnos med upravljalcem in uporabniki (v nadaljevanju: »uporabniki«). Uporabnik spletnega portala journal.si je vsak obiskovalec spletnega portala, ki jo na kakršenkoli način uporablja.

1. UPORABA SPLETNEGA MESTA (ODGOVORNOST PODNUNIKA IN UPORABNIKA)

Uporabnik spletnega portala journal.si je dolžan zapustiti spletno mesto v primeru, če ne soglaša s temi pogoji poslovanja.

Uporaba spletnega portala journal.si pomeni ogledovanje vsebin na tej spletni strani, lahko pa pomeni tudi:

 • izpolnjevanje obrazcev na spletni strani,
 • prijava na e-novice,
 • druge vrste uporabe glede na vsebine spletnega mesta.

Upravljalec spletnega portala journal.si pri svojem poslovanju:

 • spoštuje načela zakonitosti in poštenosti pri upravljanju s spletno stranjo,
 • ravna v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in pri izpolnjevanju svojih obveznosti upošteva skrbnost dobrega strokovnjaka,
 • spoštuje načelo jasnosti in s temi pogoji poslovanja jasno in razumljivo obvešča uporabnike o njihovih pravicah,
 • spoštuje načelo sorazmernosti pri obdelavi osebnih podatkov.

Upravljalec obdeluje le tiste osebne podatke, ki so po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in po potrebi nadalje obdelujejo. Varstvo osebnih podatkov ima upravljalec urejeno v Pogojih zasebnosti, ki so objavljeni na spletni strani in so uporabniki z njimi vnaprej seznanjeni.

Vsi uporabniki spletnega portala journal.si uporabljajo to spletno stran odgovorno in brez povzročanja škode, predvsem pa je prepovedano:

 • kršiti avtorske pravice tretjih oseb oziroma kršiti druge pravice intelektualne lastnine tretjih oseb,
 • kršiti osebnostne pravice tretjih oseb (verska, politična prepričanja, zdravstveno stanje in druge z zakonom zaščitene pravice),
 • spodbujati sovraštvo ali nasilna dejanja,
 • spodbujati jemanje nedovoljenih substanc,
 • spodbujati ribarjenje na spletu (phishing),
 • namerno razširjati viruse, črve, pomanjkljivosti, trojanske konje, poškodovane datoteke, potegavščine ali druge vsebine oziroma elemente uničevalne ali varljive narave,
 • uporabljati spletno mesto z namenom nezakonite izmenjave datotek s pomočjo naprednega omrežnega povezovanja enakovrednih računalnikov (peer-to-peer),
 • uporabljati sistem za rudarjenje bitcoinov in drugih elektronskih valut,
 • izvajati druga dejanja, ki kršijo ali spodbujajo ravnanje, ki pomeni kršitev kazenskih predpisov ali drugih veljavnih predpisov in pravic tretjih oseb.

Upravljalec odgovarja za delovanje spletne strani in vsebin, ki jih ponuja, razen v primerih višje sile ali drugih vzrokih, na katere nima vpliva. Upravljalec se trudi odpravljati tehnične in vsebinske napake hitro z namenom omogočanja nemotene uporabe spletne strani in vsebin.

Upravljalec ne prevzema odgovornosti in uporabnik ne more zahtevati morebitnega povračila škode, ki bi mu lahko iz tega nastala, v naslednjih primerih:

 • škode, ki jo utrpi uporabnik ob nepravilni uporabi spletnega mesta ali ob neupoštevanju teh pogojev poslovanja,
 • slovničnih napak v besedilih,
 • če spletno mesto ne deluje 24ur/7 dni na teden 100%,
 • neustreznosti vsebin na spletni strani (vsebine na spletni strani so informativne narave in v nobenem primeru ne morejo nadomestiti mnenj ustreznih strokovnjakov, razen če je to izrecno napisano),
 • povezav do spletnih mest tretjih oseb (za vsebine na spletnih mestih tretjih upravljalec ne prevzema odgovornosti, zavezuje pa se, da bo povezave izbiral skrbno).

Uporaba spletnega portala journal.si je omogočena nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev upravljalca na način, pod pogoji in v skladu s splošnimi pogoji upravljalca.

Spletni portal journal.si praviloma deluje in je dostopen 24 ur na dan in vse dni v letu. Upravljalec si pridržuje pravico do krajših in tudi daljših ustavitev v dostopu do spletnega portala zaradi tehničnih razlogov. Prav tako upravljalec ne jamči dostopnosti do spletnega portala ob morebitnih izpadih v omrežjih ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank ter višji sili.

2. KOMUNIKACIJA Z UPRAVLJALCEM

Spletni portal journal.si vam poleg kontaktnih podatkov, ki so objavljeni naši spletni strani (poštni naslov, elektronski naslov) nudi tudi, da z nami stopite v kontakt preko spletnih družbenih omrežjih, kot YouTube, Facebook, LinkedIn, TikTok in Instagram, pri čemer v vseh navedenih primerih ko uporabnik upravljalcu pošlje določeno vprašanje oz. informacijo, upravljalec vaše podatke obdeluje izključno za namen priprave odgovora na vaše zastavljeno vprašanje oz. povpraševanje ali za posredovanje zahtevanih informacij.

3. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Pri obisku spletnega portala journal.si oz. kontakta upravljalca, uporabnik upravljalcu dovoli zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z veljavno nacionalno in evropsko zakonodajo.

Upravljalec se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varoval podatke uporabnikov spletnega portala journal.si. Podatki se zbirajo na podlagi osebne privolitve posameznika in za čas dokler je hramba teh podatkov potrebna za dosego namena obdelave, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in nadalje obdelovali.

Osebni podatki uporabnikov se zbirajo za namen nemotene komunikacije z upravljalcem, statistično analizo z namenom izboljšanja delovanja spletnih strani in storitev, če se uporabnik tako odloči, za pošiljanje obvestil, novic in ponudb (preko e-mail) vse, dokler uporabnik ne pošlje zahteve za odjavo.

V tem okviru se zbirajo naslednji podatki:

 • IP naslov,
 • ime in priimek,
 • telefonska številka,
 • e-mail naslov.

Upravljalec spoštuje zasebnost uporabnikov spletnega portala journal.si in se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke skrbno varoval in jih brez privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih ne bo uporabil drugače kot izključno za zgoraj navedene namene, razen v primerih, ko bi te podatke zahteval pristojni državni organ, ki bi za to imel zakonsko osnovo in v primeru, da obstaja sum zlorabe pri poslovanju s strani uporabnika spletne strani. Upravljalec si pridržuje pravico posredovati podatke samo pogodbenemu obdelovalcu podatkov.

Uporabnik je tudi sam odgovoren za varovanje osebnih podatkov, na način, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika. Zbirka osebnih podatkov je zavedena na spletni strani informacijskega pooblaščenca (www.ip-rs.si).

Uporabnik ima pravico do brezplačnih informacij, kjer lahko preveri pravilnost shranjenih podatkov. Če želite, se lahko obrnete na info@journal.si in nam pošljete vašo zahtevo po e-pošti ali navadni pošti. Po posredovanju informacij bodo vsi popravki, zaprtja ali izbrisi – v kolikor so v skladu z zakonom – izvedeni.

4. KOMUNIKACIJA UPRAVLJALCA Z UPORABNIKI

Komunikacija z uporabniki spletnega portala journal.si poteka preko spletne strani, elektronskih sporočil, socialnih omrežij in po telefonu.

5. REŠEVANJE SPOROV IN PRITOŽB

Upravljalec se nenehno trudi vsako nejasnost, pripombo ali pritožbo razrešiti v čim krajšem možnem času, pri tem pa spoštuje trenutno veljavno zakonodajo (ZVPot-1) in se po najboljših močeh trudi mirno razrešiti kakršno koli situacijo.

Uporabnik se lahko obrne na skrbnika na naslednji način:

 • pisno na elektronski naslov info@journal.si s pripisom »Pritožba«

Postopek obravnave sporov in pritožb je zaupne narave, v primeru, če pa mirna rešitev spora med strankama ni mogoča, je za spore pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Upravljalec bo v 8 delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil uporabniku, kako dolgo jo bo obravnaval, in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

6. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Upravljalec je izključni imetnik pravic intelektualne lastnine v zvezi z vsebino in storitvami objavljenimi na spletnem portalu journal.si, pri čemer ima uporabnik zgolj pravico dostopanja do spletnega portala. Z dostopom se uporabniku dovoli, da lahko omejeno, neizključno in le za zasebne namene uporablja vsebino spletnega portala. Vsako drugo reproduciranje ali druga uporaba kateregakoli elementa na spletnem portalu ali za katerikoli drug namen, vključno z komercialno uporabo, ali za tretje osebe je prepovedano brez vnaprejšnjega pisnega soglasja upravljalca spletnega portala journal.si.

BESEDILA NA SPLETNI STRANI

Vsebine in besedila na spletni strani journal.si je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven potreb pravnega sodelovanja med upravljalcem in uporabnikom, razen če je na spletni strani drugače navedeno. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

FOTOGRAFIJE IN AVDIOVIZUALNA DELA NA SPLETNI STRANI

Vse slike, video posnetki in druga avdiovizualna dela, ki so objavljena na spletni strani journal.si so avtorsko delo upravljalca in jih je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven potreb pravnega sodelovanja med upravljalcem in uporabnikom, razen če je na spletni strani drugače navedeno. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

PRAVNI DOKUMENTI

Besedilo teh pogojev poslovanja je v posesti upravljalca in ga je prepovedano kopirati, distribuirati ali kako drugače razpolagati s tem besedilom brez pisnega soglasja lastnika informacijskega sistema, ki za upravljalca vzdržuje pogoje poslovanja, razen izjem, ki jih dopušča zakon. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

POSREDOVNJE VSEBIN S STRANI UPORABNIKA

Uporabnik, ki svoja avtorska dela (kot so fotografije, slike, ilustracije, besedila, posnetki, glasbena dela, avdiovizualna dela) ali predmete sorodnih pravic posreduje upravljalcu za objavo, zagotavlja, da so ta dela izključno njegova last in izvirna ter da ima vse avtorske in sorodne pravice do njih. Prav tako izjavlja, da ni nobenih pravnih ali dejanskih ovir za prenos materialnih avtorskih in sorodnih pravic na upravljalca.

Uporabnik potrjuje, da s posredovanjem avtorskih del in sorodnih pravic ter njihovo uporabo s strani upravljalca ne krši nobenih pravic intelektualne lastnine ali veljavnih predpisov. S posredovanjem vsebin uporabnik prenaša na upravljalca vse svoje materialne avtorske in sorodne pravice, vključno z reprodukcijo, javnim izvajanjem, javnim prenašanjem, javnim predvajanjem, distribucijo, najemom, pravicami izvajalcev, proizvajalci fonogramov, filmskimi producenti in drugimi pravicami.

Upravljalec pridobi pravico uporabljati, objavljati in predstavljati navedena dela in predmete sorodnih pravic v vseh oblikah, elektronskih in tiskanih, geografsko ter časovno neomejeno. Uporabnik obdrži moralne avtorske in sorodne pravice, vendar ni nujno, da se njegovo avtorstvo oziroma imetništvo sorodnih pravic navaja pri objavi.

Uporabnik jamči, da upravljalec lahko prosto uporablja posredovana avtorska dela in sorodne pravice ter jih prenaša naprej. Upravljalec ni odgovoren za ravnanje tretjih oseb z vsebinami. S sprejemom pogojev uporabe uporabnik dovoljuje upravljalcu javno priobčitev, distribucijo, najem, predelavo in druge pravice glede posredovanih vsebin.
Uporabnik, ki pošilja fotografije, avdio in/ali video posnetke, zagotavlja, da s tem ne krši pravic oseb na posnetkih ter da ima pravico izkoriščati osebnostne pravice v posredovanih vsebinah. V primeru objave odpoveduje vsem zahtevkom iz uporabe v skladu s pogoji uporabe. Uporabnik jamči, da posredovane vsebine ne propagirajo nezakonitih vsebin ali dejavnosti ter se ne izražajo na žaljiv način.

Za morebitno nespoštovanje določil nosi uporabnik odgovornost do upravljalca, drugih uporabnikov in tretjih oseb, tudi kazensko odgovornost. Uporabnik jamči za zakonito prenos vseh pravic na upravljalca ter se zavezuje k povračilu škode v primeru uveljavljanja pravic zoper upravljalca. Uporabnik je v celoti odgovoren za vsebino objav.

KRŠITVE SPLOŠNIH POGOJEV UPORABE

V primeru, če pride do kakršne koli kršitve teh splošnih pogojev uporabe in/ali nepooblaščene uporabe te spletne strani, si pridržujemo pravico, da ukrepamo na način, ki se smatra kot primeren (npr. s prijavo sumov nezakonitih ravnanj ustreznim organom pregona, nadzornim organom ali drugim pooblaščenim osebam). Če je to potrebno oz. če tako zahteva veljavna zakonodaja, bomo navedenim organom v skladu z Obvestilom o varstvu osebnih podatkov razkrili vse potrebne informacije, npr. osebna imena, e-poštne naslove, naslove IP, zgodovino iskanja in drugo.

7. OMEJITVE ODGOVORNOSTI

Upravljalec se trudi zagotavljati ažurnost in pravilnost vseh podatkov, ki so objavljeni na spletni strani journal.si. Upravljalec za napake v besedilu ali neažurnost podatkov ne odgovarja.
Na spletni strani journal.si so slike simbolične, z izjemo slik, kjer je izrecno navedeno, da slika odraža dejansko stanje.

8. ZAVEZUJOČA NARAVA POGOJEV POSLOVANJA IN PREOSTALIH DOKUMENTOV

Uporabnik je z uporabo spletne strani journal.si seznanjen, da:

 • pogoji poslovanja veljajo za vse uporabnike spletnega mesta upravljalca,
 • so pogoji poslovanja zavezujoči za vse pravne posle, ki se sklepajo na njihovi podlagi preko spletnega mesta upravljalca in
 • uporabnik potrdi seznanitev in strinjanje s temi pogoji poslovanja pred uporabo spletne strani journal.si.

Pogoji poslovanja veljajo za vse uporabnike, ne glede na državo dostopa uporabnika.

9. DODATNE INFROMACIJE

Za vse dodatne informacije v zvezi s temi Splošnimi pogoji uporabe se lahko uporabniki obrnejo na Journal d.o.o. po elektronski pošti na e-naslov info@journal.si.

10. OBJAVA SPREMEMB SPLOŠNIH POGOJEV

Upravljalec spletne strani journal.si se zavezuje, da bo vsaka sprememba splošnih pogojev poslovanja objavljena na tem spletnem mestu. Z uporabo spletne strani journal.si uporabnik potrjuje, da sprejema in soglaša s splošnimi pogoji poslovanja.

Upravljalec si brez predhodnega obvestila pridržuje pravico do spreminjanja vsebine spletnega portala. Uporabnik je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava storitev, ki jih zagotavlja spletni portal, občasno spreminjata brez predhodnega obvestila.

Ti splošni pogoji uporabe veljajo od dne 21.1.2024 in se lahko dopolnjujejo brez izrecnega obvestila.

Zapri