Politika zasebnosti

1. ZAGOTAVLJANJE ZASEBNOSTI

Upravljalec spletne strani www.journal.si je: Journal, trgovina in storitve, d.o.o. (v nadaljevanju: »upravljalec«). V podjetju JOURNAL d.o.o. cenimo vašo zasebnost, zaradi česar nenehno stremimo k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Predmetna politika zasebnosti je namenjena samo uporabnikom spletnega mesta www.journal.si in določa pravice in obveznosti upravljalca in obdelovalcev pri upravljanju in obdelovanju osebnih podatkov uporabnikov.

Ob uporabi naše spletne strani journal.si ali pri poslovanju preko telekomunikacijskih storitev je upravljalec zavezan vaše podatke obdelovati skladno s trenutno veljavno evropsko zakonodajo (Splošno uredbo o varstvu podatkov/GDPR) in skladno z veljavno nacionalno zakonodajo Republike Slovenije, in sicer v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2).

Namen predmetne politike zasebnosti je pojasnilo, za katere namene se bodo vaši osebni podatek pridobivali in kako se bodo uporabljali ter kakšne pravice ima uporabnik v zvezi s podatki, ki jih upravljalec hrani. V primeru podatkov, na podlagi katerega se lahko uporabnika identificira, upravljalec uporabniku zagotavlja, da bodo ti podatki uporabljeni v skladu s predmetno politiko zasebnosti. Upravljalec se zavezuje, da osebnih podatkov uporabnikov ne bo prodajal, posojal ali kakor koli drugače posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

2. UPRAVLJALEC PODATKOV

Upravljalec osebnih podatkov uporabnikov spletne strani journal.si je Journal, trgovina in storitve, d.o.o., Dunajska cesta 136, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: info@journal.si.

Pooblaščena oseba upravljalca spletne strani v zvezi z osebnimi podatki uporabnikov je: Sanja Miler, elektronski naslov: sanja@journal.hr.

3. OBDELOVALCI PODATKOV

Upravljalec je za namene obdelave osebnih podatkov pooblastil spodaj navedene obdelovalce osebnih podatkov uporabnikov. Obdelovalec osebnih podatkov je tisti, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljalca. Obdelovalec lahko obdeluje zgolj tiste osebne podatke in za tiste namene, za katere ima dokumentirana navodila upravljalca.

Obdelovalci osebnih podatkov spletne strani journal.si obdelujejo osebne podatke uporabnikov v skladu z veljavno zakonodajo, na podlagi pogodbenega odnosa, ki obstaja in ureja vsa področja obdelave.

Obdelovalci osebnih podatkov uporabnikov spletne strani journal.si, ki obdelujejo osebne podatke v imenu upravljalca so:

 • Google Ireland Limited, product Google Ads (SEM oglaševanje, video oglaševanje, display oglaševanje)
 • Google Ireland Limited, product Analytics (upravljanje z analitiko spletne strani)
 • Google Ireland Limited, product YouTube (društvene mreže)
 • Meta Platforms Ireland Limited, product Facebook (društvene mreže, oglaševanje)
 • Meta Platforms Ireland Limited, product Instagram (društvene mreže, oglaševanje)
 • Meta Platforms Ireland Limited, tool Meta Ads Manager (oglašavanje na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Messenger)
 • MailerLite Limited, proizvod e-mail marketing

4. NAČELA GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV UPORABNIKOV

Tako upravljalec kot tudi obdelovalci v njegovem imenu spoštujemo splošna načela obdelave osebnih podatkov uporabnikov spletne strani journal.si, in sicer:

 • osebne podatke uporabnikov obdelujemo zakonito, pošteno in pregledno.
 • osebne podatke zbiramo za namene, ki so vnaprej določeni, izrecni in zakoniti in osebnih podatkov ne obdelujemo naprej za druge namene, razen v primeru obdelave v znanstvene ali zgodovinsko raziskovalne namene ter za statistične namene, pod določenimi pogoji.
 • osebne podatke obdelujemo v najmanjšem možnem obsegu, za namene, za katere se obdelujejo.
 • skrbimo, da so osebni podatki, ki jih obdelujemo, točni in redno posodobljeni, netočne podatke pa popravljamo ali izbrišemo.
 • osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je to potrebno za namene, za katere jih obdelujemo.
 • skrbimo za ustrezno varnost osebnih podatkov, ki vključuje nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter nenamerno izgubo, uničenje ali poškodbe z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi.

5. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV UPORABNIKOV

Upravljalec spletne strani journal.si je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov.

PRIJAVA NA E-NOVICE

Skladno z Zakonom o elektronski komunikaciji vam lahko upravljalec na elektronski naslov, ki ga uporabnik ob obisku spletne strani journal.si navede, pošilja e-novice, ki vsebujejo informacije in novosti na spletni, pri čemer to opcijo izbere sam uporabnik. Elektronske novice pošiljamo občasno in po potrebi.

Z vpisom uporabnikovega elektronskega naslova v okenček »Prijavite se na Journal newsletter« uporabnik izrecno daje privolitev za pošiljanje željenih novic na vnešeni elektronski naslov. Uporabnik po vpisu elektronskega naslova v prej navedeni okenček prejme na svoj elektronski naslov sporočilo upravljalca, da potrdi svojo elektronski naslov, na katerega bo v prihodnosti prejemal e-novice upravljalca.

Upravljalec strani se zavezuje, da bo z osebnimi podatki uporabnika ravnal odgovorno in spoštljivo. Upravljalec ob tem dodatno poudarja, da bo poleg podatkov v vnosnem polju zabeležil tudi IP-naslov računalnika uporabnika, iz katerega je uporabnik naredil prijavo, nadalje pa se bo zbiral tudi podatek o času odpiranja poslanih sporočil.

Upravljalec osebne podatke uporabnika zbira za namen neposrednega trženja, obveščanja o novostih na spletni strani journal.si. Upravljalec bo prejete osebne podatke hranil dokler ne boste zahtevali izbrisa oziramo dokler se uporabnik ne bo odjavil od e-novic. Upravljalec uporabnikom zagotavlja, da prejetih osebnih podatkov ne bo delil z nikomer.

Z izbiro opcije e-novice uporabnik dovoli obdelavo svojih osebnih podatkov za namene pošiljanja e-novic, od katerih pa se lahko uporabnik kadarkoli odjavi tako da preko elektronske pošte na e-mail naslov na: info@journal.si oz. nam vašo zahtevo pošljete pisno na naslov: JOURNAL d.o.o., Dunajska cesta 136 ,1000 Ljubljana.

FACEBOOK, YOUTUBE, LIKEDIN, TIK TOK IN INSTAGRAM

Upravljalec spletne strani journal.si uporabnikom omogoča, da na računih upravljalca na družbenih omrežjih, kot so Facebook, YouTube, Tik Tok, LikedIn in Instagram, stopite neposredno v stik z upravljalcem preko funkcij, ki jih navedena družbena omrežja ponujajo, in sicer s komentiranjem, pošiljanjem sporočil in klepetom. Vse informacije, ki jih upravljalec s strani uporabnikov prejme na tej podlagi, bodo upravljalec in obdelovalci obdelovali izključno za namene obravnave uporabnikovega vprašanja, zahteve oz. informacije.

Upravljalec na tem mestu izrecno in dodatno opozarja, da nimam vpliva na obseg, naravo in namen obdelave vaših osebnih podatkov, ki jih opravlja ponudnik storitev družbenega omrežja, zato vas na tem mestu napotujemo na politike zasebnosti ponudnikov storitev družbenih omrežij.

Politike zasebnosti so dostopne na spodnjih povezavah:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875/
Youtube: https://www.youtube.com/howyoutubeworks/user-settings/privacy/
Tik Tok: https://support.tiktok.com/sl/account-and-privacy/account-privacy-settings/privacy-and-safety-settings-for-users-under-age-18
LikedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=content_footer-privacy-policy

6. OBDOBJE HRAMBE PODATKOV

Upravljalec in obdelovalci uporabnikom spletne strani journal.si zagotavljamo, da osebne podatke uporabnikov hranimo toliko časa, kolikor je to nujno potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni osebni podatki zbrani in nadalje uporabljeni. Po preteku časa hrambe, upravljalec in obdelovalci vaše osebne podatke učinkovito in trajno izbrišemo oz. jih anonimiziramo tako, da identifikacija uporabnika ni več mogoča.

Osebne podatke, ki pa jih upravljalec in obdelovalci obdelujemo na podlagi zakona, hranimo za obdobje, ki ga predpisuje zakonodaja. Vse osebne podatke, ki jih upravljalec in obdelovalci obdelujemo zaradi izvedbe pogodbenega odnosa z uporabnikom, hranimo za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe ter dalje za obdobje trajanja zastaralnega roka za zahtevke iz sklenjene pogodbe, razen v primeru spora v zvezi s pogodbenimi razmerji.

Vsa pogodbena dokumentacija, ki zajema račune, dobropise, potrjene ponudbe, naročila in podobno se hrani do 10 let. V primerih drugačnih zakonskih rokov hrambe dokumentacije, kot na primer računovodski in davčni podatki, znaša rok hrambe teh dokumentov 10 let in je v tem času obdelava teh podatkov omejena.

Vse osebne podatke, ki jih upravljalec in obdelovalci prejmemo na podlagi privolitve uporabnika za primere prijave na e-novice in podobno, hranimo do 10 let oz. do preklica ter privolitve s strani uporabnika. Upravljalec se zavezuje, da bo obstoj namena obdelave osebnih podatkov preverjal na redne časovne intervale, pri čemer bo podatke pred potekom 10 obdobja oz. pred preklicem privolitve uporabnika izbrisal le, če je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

7. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec osebnih podatkov spletne strani journal.si se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke skrbno varoval in jih ne bo posredoval tretjim nepooblaščenim osebam brez izrecne privolitve uporabnika, razen v primerih, ko podatke s strani upravljalca zahtevajo pristojni državni organi, ki bi za takšno zahtevo imeli podlago v zakonu in v primerih, ko bi obstajal sum zlorabe pri poslovanju s strani uporabnika spletne strani journal.si.

Upravljalec poleg navedenega vse uporabnike spletne strani journal.si seznanja, da lahko vaše osebne podatke zaupamo našim poslovnim partnerjem (pogodbenim obdelovalcem), kateri zaupane osebne podatke uporabnikov obdelujejo izključno v imenu upravljalca in v mejah pooblastila upravljalca ter skladno z nameni, ki so opredeljeni v predmetni politiki zasebnosti. Obdelovalci prejete osebne podatke skrbno varujejo in jih hranijo toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katere so bili podatki zbrani, hkrati pa jih ne smejo uporabljati za lastne namene.

8. PRAVICE UPORABNIKOV

Vsak uporabnik spletne strani journal.si ima pri uporabi spletne strani sledeče pravice:

PRAVICA DO PREKLICA PRIVOLITVE

Vsak uporabnik, ki je podal izrecno privolitev v obdelavo osebnih podatkov (ne glede na namen), ima pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica privolitve.
Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za uporabnika nima negativnih posledic ali sankcij. Vendar pa je možno, da upravljavec uporabniku po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo več mogel nuditi posamezne ali več svojih storitev, če gre za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi.

PRAVICA DOSTOPA DO OSEBNIH PODATKOV

Vsak uporabnik spletne strani journal.si ima pravico od upravljalca pridobiti informacijo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, kot tudi mu omogočiti dostop do osebnih podatkov in določenih informacij v zvezi s samo obdelavo podatkov, in sicer o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelavi in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za vas, ter druge informacije v skladu s 15. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

PRAVICA DO POPRAVKA OSEBNIH PODATKOV

Vsak uporabnik spletne strani jorunal.si ima pravico zahtevati, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z uporabnikom. Uporabnik ima, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

PRAVICA DO IZBRISA OSEBNIH PODATKOV (»PRAVICA DO POZABE«)

Vsak uporabnik spletne strani journal.si ima pravico zahtevati, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim. Upravljavec mora na podlagi takšne zahteve osebne podatke uporabnika brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:

 • osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali drugače obdelani,
 • če uporabnik prekliče privolitev na podlagi katere poteka obdelava podatkov, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,
 • če uporabnik ugovarja obdelavi, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito,
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za upravljalca,
 • osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe.

PRAVICA DO OMEJITVE OBDELAVE

Vsak uporabnik spletne strani journal.si ima pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo, kadar obstaja eden od sledečih primerov, in sicer če:

 • uporabnik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita uporabnik pa namesto izbrisa osebnih podatkov zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov,
 • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih uporabnik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov,
 • je uporabnik vložili ugovor v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

PRAVICA DO PRENOSLJIVOSTI PODATKOV

Vsak uporabnik spletne strani journal.si ima pravico zahtevati, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in ima pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi vas upravljavec, pri tem oviral, in sicer kadar:

 • obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in
 • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Hkrati ima vsak uporabnik pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti, pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

PRAVICA DO UGOVORA OBDELAVI:

V primerih, kadar obdelava osebnih podatkov temelji na zakonitih interesih upravljalca, ima vsak uporabnik na podlagi razlogov, povezanih z uporabnikovim posebnim položajem, pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov. V navedenem primeru bodo upravljalec in obdelovalci nadaljevali z obdelavo osebnih podatkov uporabnika le v primeru, če bo dokazal nujne legitimne razloge za obdelavo teh osebnih podatkov, ki bodo prevladali nad interesom, pravicami in svoboščinami uporabnika, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

PRAVICO DO VLOŽITVE PRITOŽBE PRI NADZORNEM ORGANU

V primerih, ko uporabnik sumi, da pri obdelavi njegovih osebnih podatkov prihaja do kršitve zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov, ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija ali na telefonsko številko: 00 386 (0)1 230 97 30 oz. na elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si.

V primerih pritožbe lahko upravljalec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavlja pravic v zvezi z osebnimi podatkov od uporabnika zahteva dodatne podatke. Upravljalec lahko zahtevo uporabnika zavrne zgolj v primeru, če dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.
Upravljalec se zavezuje, da bo na zahtevo uporabnika, s katero slednji uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve uporabnika.

9. DODATNE INFORMACIJE:

Za vse dodatne informacije v zvezi s temi Splošnimi pogoji uporabe se lahko uporabniki obrnejo na Journal d.o.o. po navadni pošti na naslov Journal d.o.o., Dunajska cesta 136, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na e-naslov info@journal.si.

10. OBJAVA SPREMEMB POLITIKE ZASEBNOSTI

Upravljalec spletne strani journal.si se zavezuje, da bo vsaka sprememba politike zasebnosti objavljena na tem spletnem mestu. Z uporabo spletne strani journal.si uporabnik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino politike zasebnosti.

Zapri